TELİF HAKLARI DERNEĞİ
  • Telif Hakkı, Kul hakkıdır.
Telif Hakkı, Kul Hakkıdır.

HakkımızdaTelif Hakları Derneği; WİPO Sözleşme ve direktifleri (Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Haklar Örgütü) ile 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve bu kanun etrafında oluşan mevzuat doğrultusunda her türlü telif ve fikri mülkiyet haklarının etkinleştirilmesi, geliştirilmesini ve korunmasını sağlamak ve bu ve bağlantılı konularda çalışmalar yapmak, çalışma yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek; Fikir ve Sanat Eseri Sahiplerinin meslekî dayanışmalarını sağlamak ve geliştirmek; ülkemizin sanat, edebiyat, musiki, ilim, eğitim, sinema, televizyon, basın vb. düşünce hayatında etkin bir şekilde yer alabil­meleri için çalışmak; ürünlerinden doğan telif haklarını savunmak; meslek mensuplarının uğrayacakları siyasî ve iktisadî güçlükler karşısında gerekli her türlü maddî ve manevî yardımda bulunmak; siyasî, iktisadî vb. imkânsızlıklar yüzünden eserlerini yayınlayamayan ya da kamuya mal edemeyenlere yayın ve tanıtım hususunda yardımcı olmak, ülkemizde ve dış ülkelerdeki telif hakla­rını takip etmek ve icap ederse bunun için bir telif hakları kuruluşu (Copyright Ajansı) teşkil etmek; Emeğini, sosyal, kültürel, hukukî ve iktisadî temel hak ve hürriyetle­rini korumak ve geliştirmek; yurtiçi ve yurtdışındaki resmî, tüzel ve özel kurum ve kuruluşlara karşı üye­lerini temsil etmek amacı ile kurulmuştur.

 

Dernek bu amaç ve alan doğrultusunda Türkiye’de kurulan ve faaliyette bulunan ilk dernektir. Telif Hakları Derneği Cafer VAYNİ, Doç. Dr. Süleyman DOĞAN, Selim ÇORAKLI, Prof. Dr. Cemal ZEHİR, Recep İNCECİK, Doç. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ, Av. Cihan TUFAN, Prof. Dr. Durali YILMAZ, Prof. Dr. Kadir CANATAN, Prof. Dr. Mustafa TEKİN, Recep ARSLAN, Fatih SADIRLI, Hasan BAŞTÜRK, Serdar DEMİRCİ ve Zeki SAĞATCI gibi alanlarında uzman ve aynı zamanda eser sahipleri olan on beş kurucu üye tarafından 2016 yılı Haziran ayı içerisinde resmen faaliyetlerine başlamıştır.