TELİF HAKLARI DERNEĞİ
  • Telif Hakkı, Kul hakkıdır.
Telif Hakkı, Kul Hakkıdır.

Üyelik AvantajlarıTelif Hakları Derneği olarak üyelerimize eserleri ve telif hakları konusunda her türlü rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bunlar telif sözleşmesi tavsiyeleri, dava açılacak durumlarda öneriler, dava açılması halinde dava dilekçesi yazımı ve diğer yazışmalar, davaya uzman görüşü-mütalaa yazımı gibi rehberlik ve danışmanlık hizmetleridir.

Üyelerimize sözleşme ile ilgili her türlü iş ve işlemlerinde derneğimiz herhangi bir karşılık beklemeden destek vermektedir.

Keza dava açılması halinde sonucunun üyemiz aleyhine neticelenebileceği öngörülen uyuşmazlıklarda da üyelerimiz maddi ve manevi olarak mağdur edilmemeleri uyarılacaktır.

Üyelerimizin haklı görüldüğü ve davaya götürülen her türlü uyuşmazlıkta da avukat ve uzmanlarımızın daha makul şartlarda davalara bakmasının sağlanacağı gibi, üyelerimize de bizzat kendi takip ettiği dosyalarında dilekçe, cevaplar ve uzman görüşü-mütalaa desteği verilmektedir.