TELİF HAKLARI DERNEĞİ
  • Telif Hakkı, Kul hakkıdır.
Telif Hakkı, Kul Hakkıdır.

Üyelik ŞartlarıTelif Hakları Derneği’ne 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında fikir ve sanat eserlerini meydana getiren ve kanunda ayrıntılarıyla tanımlanan İLİM VE EDEBİYAT, MUSİKİ, GÜZEL SANAT, SİNEMA, İŞLENME ve DERLEME eserlerinin mali ve manevi hak sahiplerinden fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi üye olma hakkına sahiptir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

Derneğe üye olmak isteyenler doldurdukları üye müracaat formu, iki fotoğraf ve derneğe üye olmalarını sağlayacak eserlerinin listesinin de yer alacağı kısa biyografileri ile birlikte başvururlar. Form mavi tükenmez kalem ile doldurulmalıdır. Form ve diğer belgeler taranarak ta mail yoluyla telifhaklariderneğ[email protected] adresine ya da web sitesinde yer alan telefon numaralarına da gönderilebilir. Ancak üye başvuru formunun ıslak imzalı asıl nüshası dernek merkezine ya da yöneticilerine ulaştırılmalıdır.

Dernek üyeliğine kabul edilenler 2019 yılı için 60.-TL Giriş Aidatı ve 50.-TL yıllık aidat olmak üzere toplam 110.-TL ödenti yapmakla mükelleftir. Giriş aidatı bir defa alınır. Sonraki yıllarda üyelerimiz sadece yıllık aidatlarını ödemekle mükelleftir.